Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, www.malabags.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Scopul colectării datelor este:

  • informarea Clienţilor/Cumpărătorilor privind situaţia Contului lor inclusiv validarea, expedierea şi facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile şi sau serviciile achiziţionate;
  • trimiterea de Newslettere şi/sau alerte periodice, prin folosirea poştei electronice (e-mail, SMS);
  • de cercetare de piaţă, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi a comportamentului Clientului/Cumpărătorului.

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont şi/sau de Comandă, Cumpărătorul declară şi acceptă necondiţionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a www.malabags.ro, înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 6606, şi îşi dă acordul expres şi neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

Prin citirea Documentului aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: SC MALA BAGS SRL, cu sediul în localitatea ReghinB-dul Unirii, nr. 57, cod 545300, jud. Mureş, va puteţi exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: SC MALA BAGS SRL, cu sediul în localitatea Reghin, B-dul Unirii, nr. 57, cod 545300, jud. Mureş, va puteţi exercita dreptul de intervenţie asupra datelor, după caz:

  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  • notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

De asemenea, www.malabags.ro poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora şi numai în scopurile menţionate la punctul 16.8 prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piaţă a Bunurilor şi Serviciilor noastre, asigurători.

Prin completarea în formularul de comandă pe Site a datelor personale, inclusiv CNP, în scopul activităţii de creditare, Cumpărătorul îşi exprimă expres consimţământul că persoanele juridice cu care www.malabags.ro a încheiat parteneriate în vederea oferirii produselor.

Informaţiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.